قم

افتتاحیه ی سومین دیوار 47  در استان قم و در شهر قم در تاریخ 20/9/1393 از بهترین دستاوردهای دیوار 47 در استان قم شروع بافت فرشی با محوریت دیوار 47 و سندروم داون بود که هم اکنون در حال بافت است و به زودی توسط بافندگان این فرش که از والدین کودک سندروم داون ساکن قم هستند به عنوان اولین سند بافته شده از دیوار 47 در یونیسف ثبت خواهد شد.

 

DSC_0281
DSC_0223
DSC_0246
DSC_0249
DSC_0259
DSC_0276
DSC_0284
DSC_0313

About us

All of our effort is not to Miss Down syndrome people easily and help to survive them … Not to forget maintaining them for us, who think we are forwarded intellectually, is necessary. Speed of life have made us, paralysis that can be effective in marathon, Marathon for survive. But Down syndrome people look break hardness of all objects and phenomena and they give us a new approach shows us which is without any slogan and is very functional.

call with us

All walls 47 across the IRAN

info@wall47.com

Our Social Networks